Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

optix_1 [29.09.2009 23:02]
bakis vytvořeno
optix_1 [18.04.2012 09:46] (aktuální)
bakis
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Optix 100M ======+====== Optix 100-1000 ======
{{:optika.jpg|}} {{:optika.jpg|}}
Řádek 9: Řádek 9:
** Nástroje a technologie:** ** Nástroje a technologie:**
-Eagle lyaout editor, SMT+Eagle lyaout editor, SMT, VHDL, Analog design, Digital design, Spice, HF DPS
** Popis:** ** Popis:**
-Optix je projekt vývoje bezvláknového optického pojítka doma na koleně. Hlavním cílem je vytvoření optického pojítka na krátkou vzdálenost do 400m. Základním požadavkem je datová propustnost 100Mbit/s a co nejnižší cena. Prvním krokem a proniknutím do tajů FSO byla stavba Ronji, projekt pojítka 10Mbit/s FD.+Optix je projekt vývoje bezvláknového optického pojítka doma na koleně. Hlavním cílem je vytvoření optického pojítka na krátkou vzdálenost do 400m. Základním požadavkem je datová propustnost 100Mbit/s a co nejnižší cena. Dalším krokem je pořechod na 1Gbit/s a testovaní stability sítě postavené na prototypech těchto pojítek.
** Odkazy:** ** Odkazy:**
[[http://ronja.twibright.com|{{:ronjalogo.jpg|}}]] [[http://ronja.twibright.com|{{:ronjalogo.jpg|}}]]
 +[[http://ronja.feld.cvut.cz:8080]]
 
optix_1.txt · Poslední úprava: 18.04.2012 09:46 autor: bakis
 
RSS - 2007 © 7throot HeadQuarters